Voor een goede zorg- en dienstverlening verwerkt Zorggroep Liante persoonsgegevens, onder andere in een (elektronisch) cliëntdossier. Om dit veilig en verantwoord te doen houdt Zorggroep Liante zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.  Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede zorg- en dienstverlening.

In deze privacy verklaring kunt u lezen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, om welke redenen wij dat doen en wat uw rechten zijn als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Lees hier de Privacyverklaring van Zorggroep Liante.